Zaburzenie funkcji poznawyczych w migrenie- czy twój mózg się zmienia?

Podziel się więdzą
Pin It

Zaburzenie funkcji poznawczych opisano we wszystkich fazach ataku migreny. Celem badania opublikowanego w dzienniku Arquivos de Neuro-Psiquiatria w była ocena zarówno rozpowszechnienia obiektywnego deficytu poznawczego u pacjentów z migreną przewlekłą, jak i analiza czynników leżących u podstaw jego etiologii.

Migrena przewlekła występuje w momencie, gdy ból głowy pojawia się co najmniej 15 dni w miesiącu przez minimum 3 miesiące, z 8 dniami napadów mających charakter migreny. Ważny jest fakt, że diagnozuje się go u osób z potwierdzoną już wcześniej migreną z aurą lub bez.

We wspomnianym badaniu wzięło udział 144 pacjentów z migreną przewlekłą i 44 pacjentów z migreną epizodyczną o niskiej częstotliwości (maksymalnie 4 dni z bólem głowy w miesiącu). Charakterystykę neuropsychiatryczną mierzono za pomocą skali lęku i depresji (HADS). Funkcję poznawczą oceniano za pomocą Montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA), testu substytucji symbolu cyfrowego(DSST), testu uczenia się werbalnego Reya (RAVLT) oraz kwestionariusza postrzegania deficytu (PDQ-20).

W porównaniu ze sporadycznymi atakami migren, osoby z migreną przewlekłą wykazywały częstsze subiektywne i obiektywne zaburzenia poznawcze we wszystkich testach. Pacjenci ci mieli 4-krotnie większe szanse na uzyskanie wyniku RAVLT w dolnym zakresie skali. W teście funkcji poznawczych (MoCA) badana grupa osób wykazała również najbardziej uderzające zaburzenia:

  • pamięci/opóźnionego przypomnienia (65,3%)
  • uwagi (46,5%)
  • abstrakcyjnego myślenia (30,6%)
  • i języka (27,1%).

Przewlekły ból głowy i poziom wykształcenia, ale nie płeć, depresja czy lęk, były niezależnymi czynnikami korelującymi z zaburzeń poznawczych.

Autorzy badań wywnioskowali, że zaburzenie funkcji poznawczych jest powszechne w populacji osób cierpiących na migrenę przewlekłą, a przyczyną tego typu deficytów może być proces centralnej sensytyzacji. Dlatego też tak ważne jest szybkie i skuteczne leczenie migreny epizodycznej, zanim przekształci się w przewlekłą formę.

 

 

 

Źródło:

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2020005007201&tlng=e

Zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

 

Podziel się więdzą
Pin It

Zapisz się do naszego newslettera i dowiedz się więcej!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

MojaMigrena.com - portal stworzony z myślą o Tobie.

Bądź z nami

Copyright 2019 - MojaMigrena.com Realizacja: 3motion